Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Sepeti Fonu

Fonun amacı, ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkeler adı altında tanımlanan ülkelerin hisse piyasalarını temsil eden yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarına yatırım yaparak, yatırımcının gelişmekte olan ülke performanslarına uzun vadeli katılımını sağlamaktadır.

Fonun varlık seçimi ve dağılım stratejisi belirlenirken, gelişmekte olan ülke piyasaları ve global ekonomideki değişiklikler yakından takip edilir, portföy optimizasyon araçları kullanılarak bahsi geçen piyasalardaki hisse katılımını en doğru yansıttığına inanılan varlık kombinasyonu oluşturulur.

Fona dahil edilen yatırım fonlarının seçiminde; piyasa beklentilerine ek olarak, fonların yatırım amaçları, portföy kompozisyonu, yatırım ilke ve teknikleri, fon yöneticilerinin uzmanlıkları, geçmiş performansları, yönetim ücret ve giderleri de göz önünde bulundurulur.

Fon Getirileri

Fonun Yönetim Stratejisi


MinimumMaksimum
Yabancı Borsalarda İşlem Gören ve ağırlıklı olarak Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senetlerine yatırım yapan Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları %80 %100
Katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu %0 %20
Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları %0 %20
Ters Repo İşlemleri %0 %20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri %0 %20
Yurtdışı Borsa Dışı Repo İşlemleri %0 %10
Yurt içi/Yurt Dışı Bankalarda Mevduat/Katılma Hesapları %0 %10

Karşılaştırma Kriteri

%10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %90 MXEFI (Eski Adı MSCI)Endeksi

İşlem Saatleri

12:00'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 12:00'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

12:00'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+3 gününde, 12:00'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+4 gününde gerçekleşir.

Fon Bilgileri - 21.11.2019

Risk Değeri 5
Fon Büyüklüğü 16.941.730 TL
Fon Fiyatı (Birim)
0,023798 TL
Fon Yönetim Ücreti 2,19 %
Halka Arz Tarihi 28.04.2014

Fiyat & Getiri Grafiği

Getiri Tablosu (%)

Kriterler1 Hafta1 Ay3 Ay6 AyYılbaşı1 Yıl3 YılHalka Arz
Getiri (%)-0,681,078,750,5115,2712,9993,24137,93

 

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgilendirme Dokümanları