BBVA Garanti Turkish Equity Fund

Lüksemburg Fonları Mart 2019’da tasfiye olmuştur.

Garanti Turkish Equity Fund, UCITS IV uyumlu bir yatırım fonudur. Fon, öncelikli olarak çeşitlendirilmiş Türkhisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli sermaye kazancı sağlamayıhedeflemektedir. Bu hedefe paralel olarak, fon portföyü aktif bir şekildeyönetilip hisse senetlerinde uzun pozisyon alınarak uzun vadede MSCI Turkeyendeksinin getirisinden daha iyi bir getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Factsheet

BBVA Garanti Turkish Equity Fund | Ocak 2019

BBVA Garanti Turkish Equity Fund |Aralık 2018

BBVA Garanti Turkish Equity Fund |Kasım 2018

BBVA Garanti Turkish Equity Fund |Ekim 2018

BBVA Garanti Turkish Equity Fund |Eylül 2018

BBVA Garanti Turkish Equity Fund |Ağustos 2018

BBVA Garanti Turkish Equity Fund |Haziran 2018

BBVA Garanti Turkish Equity Fund |Nisan 2018

BBVA Garanti Turkish Equity Fund |Mart 2018